Kotły zgazowujące na drewno dofinansowaniu w programie Czyste Powietrze 2 x mniejsze zużycie drewna Wysoka jakość Najtańsze źródło ogrzewanie

Kotły zgazowujące
na drewno

KOTŁY

ZOBACZ

TECHNOLOGIA

ZOBACZ
Kotły zgazowujące na drewno

Kotły zgazowujące na drewno

rozpalasz kocioł raz na kilka dni i zużywasz dwa razy mnie drewna – wyższa wydajność przy mniejszym wykorzystaniu paliwa (nawet do 92% ciepła zostaje w systemie, powietrze pierwotne i wtórne podgrzewane jest do wysokiej temperatury )

dofinansowaniu w programie Czyste Powietrze nawet do kwoty 40 800 zł – mniejsza emisja zanieczyszczeń

możliwość palenia dużymi kawałkami drewna ( mniej pracy/ tańsze drewno palisz kawałkami drewna nawet 0,5m)

 • duża komora popielnika – czyszczenie tylko raz na tydzień
 • łatwe czyszczenie – kocioł bez wymiennika rurowego
 • kotłownia bez dymu, dzięki wydajnemu wentylatorowi usuwanie popiołu bez pyłu
 • automatyczne wyłączanie wentylatora po wypaleniu paliwa – termostat spalinowy
 • spirala chłodząca zabezpieczająca przed przegrzaniem – brak ryzyka uszkodzenia kotła
 • mały rozmiar i niska waga kotła
 • wysoka jakość
Kotły zgazowujące na drewno

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jakie zadać sobie pytanie aby wybrać najkorzystniejszą ofertę i wybrać rzetelną firmę?

Na portalach internetowych jest wiele ogłoszeń dotyczących kotłów zgazowujących drewno, najczęściej jednak dotyczą sprzedaży samego kotła bez kompleksowej usługi montażu. Cała inwestycja będzie droższa bo kupujemy kocioł z 23% podatkiem Vat, decydując się na usługę z montażem zapłacimy Vat 8%.

Montaż kotła to nie tylko sam kocioł, równie istotny jest zbiornik buforowy.

Zbiornik akumulacyjny, który montujemy powinien mieć minimalną pojemność określoną przez producenta oraz spełniać wymogi Programu Czyste Powietrze w tym rozporządzenie UE 2015/1189. Kompleksowy montaż będzie więc wymagał podłączenia spełniającego wymagania zbiornika o pojemności 800, 1000 a nawet 2000 litrów.

W celu naszej wygody oraz oszczędności w ogrzewaniu niezbędne jest zamontowanie odpowiednich zaworów mieszających, zaworów termostatycznych zestawu pomp obiegowych oraz sterowników. Dla bezpieczeństwa naszego układu hydraulicznego, a także wydłużenia żywotności naszego kotła niezbędne jest także zamontowanie naczynia ciśnieniowego o odpowiedniej pojemności, dostosowanej do naszego układu hydraulicznego w kotłowni(całkowitego zładu wody) . Będą to naczynia o dużej pojemności 100 a nawet 200 litrów. Całość powinna zamontowana przez pracowników z akredytacją producenta. Tylko w ten sposób wykonana usługa może być uznana za kompleksową i można porównywać ją z innymi.  

Nie powinniśmy porównywać oferty zakupu kotła z portali internetowych z kompleksową usługą opisaną powyżej.

Należy pamiętać aby otrzymać dofinansowanie kocioł musi spełnić normy 5 klasy PN-EN 303-5:2012 , rozporządzenia komisji UE 2015/1189 oraz nowo ustalone normy 2020 ECODESIGN.

Kompletując podzespoły we własnym zakresie kupimy sprzęt drożej niż kompleksowa usługa z niższym podatkiem Vat 8%.

Zbiornik akumulacyjny w zależności od mocy kotła musi mieć swoją minimalną pojemność

Aby wykorzystać kocioł zgazowujący na drewno do ogrzewania centralnej wody użytkowej należy zamontować zbiornik akumulacyjny z wężownicą o powierzchni nawet 8m2

Jeśli chcemy połączyć nasz obecny zbiornik na ciepła wodę użytkową czy oferta przez nas wybrana zawiera zamontowanie dodatkowej pompy obiegowej oraz sterownika

Na żądanie firma powinna wskazać u którego dystrybutora danego producenta jest możliwość zweryfikowania uprawnień

Kompleksowa usługa to nie tylko zamontowanie kotła i bufora należy także min zastosować zawór mieszający w celu obniżenia temperatury wody trafiającej do obiegu grzewczego, czy oferta zawiera pompy obiegowe, sterowanie oraz możliwość podłączenia do kilku obiegów grzewczych.

Tak duży zbiornik buforowy a co za tym idzie ilość wody w układzie wymaga dużych naczyń wzbiorczych o pojemności powyżej 100l, warto zweryfikować czy naczynie i jego montaż jest w zakresie wybranej oferty.

Aby uzyskać dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” niezbędne jest zlikwidowanie starego nieefektywnego źródła ogrzewania, warto zweryfikować czy wybrana oferta zawiera w sobie demontaż starego źródła, wyniesienie z kotłowni, czy też jest to usługa dodatkowo płatna

Stosowny protokół podpisany przez mistrza kominiarskiego powinniśmy załączyć starając się o dofinansowanie.

Kotły muszą być umieszczone w kotłowni, do której zapewniony jest wystarczający dostęp do powietrza potrzebnego do spalania. Niedozwolone jest umieszczanie kotłów w przestrzeni mieszkalnej (w tym w korytarzach). Przekrój otworu doprowadzającego powietrze do spalania do kotłowni musi wynosić co najmniej 350 cm2

W celu uzyskania dofinansowania niezbędne jest przedstawienie potwierdzenie płatności za usługę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy możliwość sfinansowania tej kwoty do momentu uzyskania dofinansowania tak, aby Klient dopłacił tylko różnicę.

BAZA WIEDZY

Technologia gazyfikacji drewna

Gazyfikacja drewna

Gazyfikacja drewna (odwrócone spalanie) z późniejszym spalaniem gazu drzewnego w ceramicznej komorze spalania gwarantuje optymalne wypalenie się wszystkich substancji palnych. Dostarczanie powietrza i proces spalania są sterowane przez wentylator wyciągowy. Umożliwia to szybkie rozpalenie kotła i dobrej jakości spalanie już od rozpalenia.

Zasada działania

Zgazowanie drewna zachodzi wewnątrz górnej komory kotła, następnie gaz drzewny trafia do dyszy palnikowej, gdzie mieszany jest z powietrzem.
Mieszanina gazu i powietrza zapala się w dyszy i dopala w ceramicznej komorze umieszczonej w dolnej części kotła.
Zgazowanie drewna odbywa się w jednej przestrzeni, a cały proces zgazowania zachodzi w pięciu strefach w zależności od temperatury.

Etapy produkcji gazu i spalania w kotle zgazowującym drewno:

 1. Suszenie drewna – uwalniana jest woda zawarta w drewnie
 2. Zgazowanie (karbonizacja) – wzrasta temperatura suchego drewna, w związku z czym uwalnia się gaz drzewny
 3. Utlenianie – zachodzi tutaj klasyczne spalania, podczas którego uwalnia się ciepło. W warstwie utleniania znajduje się już węgiel drzewny i dochodzi do łączenia doprowadzonego tlenu z węglem
 4. Redukcja – w tej warstwie znajduje się tylko wyżarzony węgiel drzewny, w którym dochodzi do wyższego stopnia rozkładu smoły i redukcji tlenku węgla

Przybliżony skład chemiczny wyprodukowanego w kotle gazu drzewnego:

 • 47 % azotu N
 • 23 % tlenku węgla CO
 • 18 % wodoru H2
 • 10 % dwutlenku węgla CO2
 • 2 % acetonu CH3COCH3

Właściwości gazu drzewnego:

 • wartość opałowa: ok. 4.61 – 5.86 MJ/m3
 • granica wybuchowości: 4.5 – 35 % (mieszanina z powietrzem)
 • temperatura zapłonu: 560°C
 • gęstość: 0,35 – 0,6 kg/m3

 

charakterystyka: palna i wybuchowa mieszanina gazów, lżejsza od powietrza, koloru szarego o charakterystycznym zapachu, dzięki zawartości wodoru i metanu posiada dobre właściwości spalania

Podłączenie kotłów zgazowujących drewno

Dla prawidłowego funkcjonowania każdego kotła ważne jest jego podłączenie, które wpływa na zużycie paliwa, komfort ogrzewania oraz żywotność kotła i komina;

Podstawowe warunki dobrego funkcjonowania i długiej żywotności kotłów :

Montaż kotła przeprowadza wyłącznie specjalistyczna firma przeszkolona przez producenta.

Kocioł należy zainstalować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu – kotłowni.

Doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz jest podstawą dobrego funkcjonowania kotła.

Przy podłączaniu kotła należy zawsze zastosować armaturę w obiegu kotła, która zapewni, że temperatura wody powracającej do kotła nie spadnie poniżej 65 °C

Wraz ze wzrostem temperatury wody powracającej do kotła zmniejsza się kondensacja kwaśnych smół = dłuższa żywotność kotła. Dlatego zalecamy stosowanie Laddomat 21/22lub zaworu termoregulacyjnego TV 65/70/75 ° wraz z pompą obiegową i zaworami.

Podłączenie ze zbiornikiem akumulacyjnym

Podłączenie ze zbiornikiem akumulacyjnym jest najlepszym podłączeniem dla kotłów z załadunkiem ręcznym. Należy dobrać objętość zbiornika akumulacyjnego.
Większa moc kotła to szybsze ładowanie zbiorników akumulacyjnych
Większy zbiornik akumulacyjny to dłuższy czas ogrzewania budynku bez konieczności doładowywania.

Montaż kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi niesie ze sobą następujące korzyści:

– mniejsze zużycie paliwa (o 20 do 30 %), kocioł pracuje z pełną mocą do momentu wypalenia się paliwa z optymalną wydajnością i spalaniem
– długa żywotność kotła i komina – minimalne tworzenie się smoły i kwasów
– możliwość łączenia z innymi sposobami ogrzewania – prądem/pv
– przeznaczony do kombinacji elementów grzejnych (grzejników) z ogrzewaniem podłogowym
– komfortowe ogrzewanie i idealne spalanie paliwa
– gwarantowane bardziej ekologiczne ogrzewanie

Praca układu ze zbiornikami akumulacyjnymi

Po rozpaleniu uruchamiamy kocioł na moc maksymalną (znamionową) i ładujemy na 2 do 4 załadunków daną objętość zbiorników akumulacyjnych na wymaganą temperaturę wody 90 – 100 °C. Następnie należy pozwolić kotłowi, aby się wypalił. Następnie po prostu pobieramy ciepło z zbiornika przez czas odpowiadający wielkości akumulatora i temperaturze zewnętrznej. W sezonie grzewczym może to wynosić 2 – 3 dni. Jeżeli nie jest możliwe zainstalowanie wymaganej pojemności zbiornika akumulacyjnego, zalecamy zainstalowanie co najmniej jednego zbiornika o pojemności 500 – 1000 l w celu wyrównania rozruchów i zatrzymań kotła.

Najtańsze ogrzewanie, piece na drewno
Wytwarzanie ciepła z drewna jest NAJTAŃSZE ale muszą być spełnione trzy warunki:
 1. Komin musi być o odpowiedniej średnicy i wysokości – kocioł po wygrzaniu ma wyłączyć wentylator i ma pracować na naturalnym ciągu kominowym oddając pełną moc.
 2. Musi być zamontowany zbiornik akumulacyjny (buforowy), ponieważ kocioł pracując pełna mocą musi to ciepło oddać i zmagazynować dla późniejszego wykorzystania – tak aby nie wyrzucał nadmiaru ciepła w komin – TO BARDZO WAŻNE DLA EKONOMII OGRZEWANIA i żywotności samego kotła.
 3. Kocioł wraz ze zbiornikiem buforowym musi być podłączony poprzez LADDOMAT lub zawór temperaturowy z pompą obiegową, który pracuje dla układu kotłowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko takie podłączenie daje nam tanio 1kWh ciepła z drewna oraz znacząco wydłużamy żywotność korpusu kotła.
GALERIA

FILMY

KONTAKT

NASZA ORGANIZACJA

CBF Zbojna

Spółka komandytowa

ul. Elektronowa 2, bud. C, piętro 4,
03-219 Warszawa

KRS: 0000542111
REGON: 360749963
NIP: 5252608471

(w godz. 8:30 – 16:30)

tel. +48 690 017 978
fax. (22) 101 39 75
@ kontakt@cbf.waw.pl

NASZE ODDZIAŁY

Suwałki
ul. Modrzewiowa 5
16-400 Suwałki
tel. +48 881 204 773
@ suwalki@cbf.waw.pl

Ełk
ul. Mickiewicza 15 lokal U1
19-300 Ełk
tel. +48 881 208 455
@ elk@cbf.waw.pl