BAZA WIEDZY

NADAL LEGALNIE PAL DREWNEM

 NADAL LEGALNIE PAL DREWNEM 

Pomimo wielu informacji docierających z mediów o tym, że wprowadza się wytyczne co do tego czym można palić w piecach służących do ogrzewania domostw nadal istnieje możliwość wymiany starego, nieefektywnego źródła ciepła na piec w którym można wykorzystać drewno jako opał.

 

Fantastycznym rozwiązaniem są tu bowiem kotły zgazowujące drewno. Kotły te należą do 5 klasy, są one bardzo wydajne w produkcji energii cieplnej. To urządzenia ekologiczne i o wysokiej sprawności, które są bardziej efektywne niż kotły tradycyjne i wytwarzają niższą ilość emisji. Co więcej, kocioł na zgazowanie drewna 5 klasy jest w stanie ogrzać wiele pomieszczeń naraz.

Jego praca polega na konwersji opału stałego na paliwo gazowe, tzw. holzgas. W wyniku podgrzewania drewna z ograniczonym dostępem powietrza uwalniane są substancje lotne, które następnie spalane są w komorze kotła. Ten rodzaj kotła należy do tzw. dolnego spalania, które umożliwiają spalanie bezdymne.

 Od 1 stycznia 2024 roku tzw. kopciuchy, czyli piece nie spełniające norm żadnej z klas zostały zabronione już w wielu województwach (tabela u dołu artykułu), jednak jak wskazuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w Polsce wciąż pozostaje w czynnym użytkowaniu wiele pieców starego typu.

W Polsce, już w 2025 roku maja się zakończyć dotacje przeznaczone na instalacje grzewcze- piece i kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, ekogroszek, olej napędowy czy gaz, a już w roku 2027 zostanie wprowadzony podatek od emisyjności ETS2 na paliwa kopalne spalane w gospodarstwach domowych co spowoduje, że węgiel, ekogroszek czy gaz ziemny będą drożały. Ceny za koszty ogrzewania wzrosną drastycznie bo szacuje się, że aż o około 1200 zł.

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła

Obecnie w Polsce istnieje wiele możliwości wsparcia/ dofinansowania do wymiany źródła ciepła część z nich ma charakter lokalny inne z kolei ogólnopolski.

Jednym z najpopularniejszych programów wsparcia jest ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Jest to program polegający na bezzwrotnej dotacji na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

 Program ten przewiduje również wsparcie beneficjentów w zakresie wymiany nieefektywnego źródła ciepła na kocioł zgazowujący drewno wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

Rządowy program antysmogowy Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i planowo ma potrwać do 2029 roku. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, będących produktami spalania niskiej jakości produktów oraz użytkowania starych pieców.

 Dla Kogo Czyste Powietrze 

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Ile dostanę?

Kwota dotacji uzależniona jest od progu dochodowego, można uzyskać nawet do 135 000 zł bezzwrotnej dotacji w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. 

Wchodzące przepisy oraz terminy ich egzekwowania

Należy jednak pamiętać, iż znaczący wzrost zanieczyszczenia powietrza doprowadził do konieczności wprowadzenia stosownych przepisów, które zdecydowanie ograniczają możliwości w zakresie wyboru opału czy też standardów technicznych pieców. Zostały one uregulowane w aktach prawnych takich jak: Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku oraz w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach czy też lokalne uchwały antysmogowe, które wskazują jakie obowiązują zasady w zakresie rodzaju opału czy też parametrów technicznych przydomowych pieców (szczegóły w tabeli u dołu artykułu ). Uchwały antysmogowe powstały niemal we wszystkich polskich województwach. Ich głównym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez wprowadzenie niezbędnych zakazów oraz ograniczeń. Głównie chodzi o wyeliminowanie używania kotłów na paliwa kopalne.

Kontrole antysmogowe- kto, kiedy i jak może sprawdzić, czym się pali w piecu?

 Brak przestrzegania zapisów ustaw oraz uchwał a tym samym łamanie przepisów niesie za sobą konsekwencje w postaci kary grzywny a w skrajnych, konkretnych przypadkach osoba nie stosująca się do przepisów może odpowiadać nawet za przestępstwo.

Każdy sezon grzewczy to rozpoczęcie kontroli stanu paleniska oraz jakości wykorzystywanego opału. Kontroli dokonują pracownicy straży miejskiej bądź pracownicy urzędu gminy. Kontrola nie zawsze jest z tzw. „urzędu” zdarza się bowiem, że „życzliwy” sąsiad wskaże podejrzany dym z komina, wówczas kontrola przeprowadzana jest na podstawie donosu sąsiedzkiego. Kontrola, w przypadku prywatnych nieruchomości może się odbyć w przedziale czasowym pomiędzy 6:00 a 22:00 a w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzana jest działalność nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe- kontrola może być przeprowadzona w każdym momencie bez względu na porę dnia czy nocy.

Ktoś mógłby zapytać 

 „ Czy musze wpuścić kontrolera jeśli nie wyrażam na to zgody?”

Otóż odpowiedź brzmi : „Tak” 

W przypadku, kiedy jednak odmówimy wpuszczenia pracownika dokonującego kontroli na miejsce może zostać wezwana policja a osoba, która uniemożliwia dokonanie kontroli może zostać ukarana. Kara za utrudnienia może być wymierzona nawet w postaci pozbawienia wolności do lat 3.

Pouczenie, mandat a nawet grzywna i sąd

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostaną naruszenia któregokolwiek z przepisów opisanego w ustawach antysmogowych, które wyczerpują znamiona wykroczenia kontrolujący może zgodnie z kodeksem wykroczeń: pouczyć, zwrócić uwagę lub ostrzec, jeżeli uznał, że pouczenie jest wystarczającym narzędziem, i że spełni ono swoją funkcję, jednak coraz częściej zdarza się, iż nakładane kary maja wymiar finansowy. Pracownik straży miejskiej może nałożyć na właściciela nieruchomości kare grzywny w wysokości od 20 do 500 zł w formie mandatu karnego jednak to nie koniec, pracownik straży miejskiej ma również możliwość zawnioskowania do sądu o nałożenie kary grzywny w wysokości 5000 zł. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia mandatu sprawa trafi do właściwego, miejscowego Sądu.

 

KONTAKT

NASZA ORGANIZACJA

CBF Zbojna

Spółka komandytowa

ul. Elektronowa 2, bud. C, piętro 4,
03-219 Warszawa

KRS: 0000542111
REGON: 360749963
NIP: 5252608471

(w godz. 8:30 – 16:30)

tel. +48 690 017 978
fax. (22) 101 39 75
@ kontakt@cbf.waw.pl

NASZE ODDZIAŁY

Suwałki
ul. Modrzewiowa 5
16-400 Suwałki
tel. +48 881 204 773
@ suwalki@cbf.waw.pl

Ełk
ul. Mickiewicza 15 lokal U1
19-300 Ełk
tel. +48 881 208 455
@ elk@cbf.waw.pl